Betingelser

I forbindelse med oprettelsen, registreres dine data i Viborg Idrætshøjskoles CRM System, YoungCRM, efter følgende retningslinjer:

Behandling af persondata og formål
De persondata, du indsender, vil blive behandlet hos Idrætshøjskolen Viborg's administration og marketingsafdeling. Behandlingen har udelukkende til formål at indskrive elever/kursister på aktuelle kurser.

Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige medarbejdere har adgang til dine persondata og filer.

Opbevaring af persondata
Dine persondata vil blive gemt i en database i vores CRM system. Vi gemmer dine oplysninger til brug for fremsendelse af diverse invitationer, samt oplysninger om kommende kurser, medmindre du specifikt beder os slette dem. Dette skal ske ved henvendelse til Idrætshøjskolen Viborg. Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, der er registreret om dig, ligesom du har ret til at kræve enhver oplysning om dig slettet. Dette sker ligeledes ved henvendelse til Idrætshøjskolen Viborg.

Videregivelse af persondata
Viborg Idrætshøjskole deler ikke dine oplysninger med uautoriseret 3. part. Det hænder dog at Idrætshøjskolen Viborg anvender affilierede/koncernbunde selskaber eller 3. part til at handle på Viborg Idrætshøjskoles vegne. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du også at Viborg Idrætshøjskole, i det omfang det er nødvendigt, kan dele visse informationer med 3. part.

Krav til oplysninger
Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. Du bør være opmærksom på, at når du registrerer dig, vil din e-mailadresse fungere som ID. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig e-mail adresse og ikke en e-mail på din arbejdsplads eller en e-mail adresse, du deler med andre personer.
Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi til at disse opdateres. Dette kan gøres ved at anvende det unikke link i bunden af hver mail vi sender til dig. Teksten på dette link er “Administrer dine informationer”.
Viborg Idrætshøjskole forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data hvis ovenstående ikke overholdes.

Modtagelse af informationer eller markedsføringsmateriale
Når du registrerer dig i vores CRM database, skal du være opmærksom på at du giver dit samtykke til, at Viborg Idrætshøjskole sender dig mails, SMS’er og eller ringer til dig. Til brug for fremsendelse invitationer og markedsføringsmateriale registreres dit navn, e-mail samt muligvis telefonnummer.
Samtykket hertil kan til enhver tid tilbagekaldes, ved at framelde dig nyhedsmailen. Dette kan ske ved at anvende linket “Afmeld” som findes i bunden af alle mails.

Sikkerhed
Alle data bliver lagret på sikre servere hos vores samarbejdspartner YoungCRM. Forbindelsen mellem din computer og YoungCRMs servere foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed.

Anvendelse af data
Dine indtastede data, kan blive brugt til statistisk behandling, med henblik på at forbedre rekrutteringsprocessen for brugeren såvel som Viborg Idrætshøjskole.
Dine data vil blive gemt i 5 år i YoungCRM, og herefter vil kun få anonymiserede oplysninger blive bibeholdt til statistiske formål.

Viborg Idrætshøjskole, gemmer dit navn, adresse og e-mail altid, så vi kan sende invitationer til gensynsfester, samt bekræftelse af, at du har været elev/kursist på højskolen, hvis du har behov for det.

I forbindelse med tilmelding til et tilskudsberettiget højskolekursus er det lovpligtigt, at du opgiver dit CPR-nummer. Denne oplysning videregives kun til offentlige myndigheder.
Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er dine personlige, korrekte og fyldestgørende oplysninger.
Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder vil kun ske, hvis Idrætshøjskolen Viborg er forpligtet hertil i henhold til særligt lovgrundlag, eller hvis det er nødvendigt for at kunne leve op til de forpligtelser, Idrætshøjskolen har i forhold til dit ophold og din undervisning.

Samtykke og accept af vilkår
Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og vi vil herefter kunne modtage og behandle din ansøgning.